Bemutatkozás

/Scroll down for English/

Egyesületünket a Csobánkai Csepp Tanoda (CSODA) önkéntesei és a tanoda diákjainak szülei hozták létre 2015 szeptemberében, hogy támogassák a tanoda működését és bővítsék tevékenységi körét.

2012 szeptemberében indult el Csobánkán a roma gyerekeket a tanulásban segítő csoport, mely a CSObánkai tanoDA nevet kapta. A tanoda alapítását, a csobánkai óvónő, Lovász Eszter, a Csobánkán terepkutatást végző antropológus Bakó Boglárka, a helyi roma családok, valamint több helyi segítő kezdeményezte. A tanév végén a Csobánkai Polgármesteri Hivatal felajánlott egy épületet, melyet a nyár folyamán a Csepp Esélyegyenlőségi Alapítvány felújított. Az Alapítvány célkitűzése olyan tanoda programok támogatása, melyek az országban egyedülálló módon, állami finanszírozás nélkül működnek. 2013 szeptemberétől az Alapítvány finanszírozásával folytatódott a tanodai munka. Az Alapítvány jelenleg két tanodát tart fenn, a Kishajmási és a Csobánkai Csepp Tanodát.

A tanodai foglalkozások vezetése, a munka koordinálása valamint az adminisztratív és gazdasági feladatok elvégzése, mind önkéntes alapon történik. A tanodában jelenleg 30 diák és 20 önkéntes van. Az intézmény évről évre nagyobbra nőtt, így mostanra elengedhetetlenné vált, hogy az önkéntes munka mellett, fizetett munkatársakat is bevonjunk a koordinációs és adminisztratív feladatok elvégzésébe. Egyesületünk egyik célja, hogy pályázatok és adományok útján ezt lehetővé tegyük.

A tanodai munkának a kezdetektől fogva szerves része volt a szülőkkel való együttműködés. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőket is bevonjuk a munkába, illetve hogy számukra is kínáljunk képzési lehetőségeket. 2016 telén elindult a Mesélő anyák c. program a Roma Oktatási Alap támogatásával. A program célja a kisgyerekes anyák támogatása, mind a beszélgetőkörön zajló tapasztalatcserével, mind a meseolvasási készségeik fejlesztésével. Az Egyesület fontos célja, hogy biztosítsa a Mesélő anyák program folytatását, valamint hogy elindítson további, korai fejlesztésre koncentráló projekteket.


Csodaműhely Foundation was established by volunteers working in the Csobánkai Csepp Tanoda (Csepp Afterschool of Csobánka) together with the parents of the students Attending the afterschool, in September 2015. The aim of the Foundation is to support the work in the Afterschool and to launch related projects.

The Afterschool was founded in September 2012,  by  Lovász Eszter, the local kindergarten teacher, Boglárka Bakó, an anthropolgist conducting research on educational opportunities of Roma children in Csobánka and by local Roma families. The Mayor’s Office of Csobánka has also supported the program, and has offered a building for tutoring, at the end of the school year. The building was renovated by the Csepp Foundation for Equal Opportunities in the summer of 2013. The aim of the Csepp Foundation is to support afterschool programs in Hungary that are functioning without state funds. The Csepp Foundation finances the expenses of the Tanoda since 2013. It supports two afterschools, the Csepp Afterschool in Kishajmás and the Csepp Afterschool in Csobánka.   

The tutoring of the kids, the coordination of the volunteer group as well as the managing of the afterschool are carried out by volunteers. The number of children in the Tanoda has tripled since its foundation – currently, we have 36 members. The number of volunteers has also been rising steadily, this year 25 volunteers are tutoring the children. The enlargement of the Afterschool and the broadening variety of activities offered within the institution made it neccessary to hire employees to carry out the administrative tasks and the coordination of the whole project. One of the main goals of our Foundation is to raise money in order to be able to fund these positions.

Broadening our activities in the Afterschool is also on the agenda of Csodaműhely Foundation.  We would like to offer trainings for adults as well. In the winter of 2016, the Storytelling project for young mothers was launched at the afterschool, funded by the Roma Education Fund. The aim of the program was to support young mothers by organizing discussion groups, and further develop their reading and writing competences. Our Foundation aims to fund the continuation of this project as part of a complex program that would focus on adult education as well as early childhood development.

Location Csobánka, Hungary 2014 Fő tér 7. Csobánkai Csepp Tanoda Phone +36304565072 E-mail csodamuhelyegyesulet@gmail.com Hours Adószám: 18748060-1-13 Bankszámlaszám:10400085-50526749-82761002 Csodaműhely Egyesület, K&H Bank IBAN: HU70 1040 0085 5052 6749 8276 1002 SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close